4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
I. Samenvatting, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Samenvatting I. Samenvatting Het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2000 is onveranderd ten opzichte van 1999. BWBR0011313
II. Inleiding, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Inleiding II. Inleiding In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1 juni 1999 – 1 augustus 2000 is vastgelegd dat de Btzr-bijdrage wordt gehandhaafd op het niveau van 1999 tot het moment waarop de Btzr-bijdrage het niveau bereikt van het totaal van de helft van de MOOZ-bijdrage, de helft van de WTZ-bijdrage en 50% van het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie... BWBR0011313
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2000 vastgesteld op f 18,50 respectievelijk f 33,00 per maand. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op f 167,58 per maand. Op basis van de nieuwe systemat... BWBR0011313
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000, Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000     Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000 IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000 Aangezien de bedragen zoals die zijn vastgesteld voor 1999 hoger zijn dan de bedragen berekend volgens de nieuwe systematiek worden de bedragen van 1999 in 2000 gehandhaafd. Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2000: • a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btz... BWBR0011313