872 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 86, 87, 88   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)     Artikel I [Wijzigt de Regeling externe veiligheid inrichtingen.] BWBR0026008
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)     Artikel II Met betrekking tot: • a. besluiten op aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen , waarbij de aanvraag is ingediend voor 1 oktober 2009, en • b. besluiten als bedoeld in artikel 16 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen , waarvan het ontwerp voor 1 oktober 2009 ter inzage is gelegd,... BWBR0026008
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009. BWBR0026008
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
Artikel 2, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.] BWBR0026027
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
Artikel 2, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.] BWBR0026027
Artikel 3, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 3 [Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.] BWBR0026027
Artikel 4, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 4 [Wijzigt de Schadeloosstellingsregeling Luchtvaartwet.] BWBR0026027
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
  1, 2, 3 ... 86, 87, 88   »