295 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »
1. Inleiding, Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag     Inleiding 1. Inleiding Ingevolge de Wet kinderopvang zoals deze luidt vanaf 1 januari 2006 kan een pleeggezin dat een pleegvergoeding ontvangt geen aanspraak maken op een kinderopvangtoeslag. Van een pleegkind is sprake als het kind door de ouder wordt opgevoed en onderhouden als een eigen kind. Een kind waarvoor een ouder een subsidie ontvangt op grond van artikel 23 van de Wet op de jeugdzorg ... BWBR0020435
2. Beleid, Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag     Beleid 2. Beleid Ik acht het gewenst dat pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen, ook onder de werking van de Awir vanaf 2006 voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking kunnen komen. Op 7 september 2006 is reeds aan de Tweede Kamer op vragen van het lid Kalsbeek aangegeven, dat het ontvangen van een pleegvergoeding niet aan het toekennen van een kinderopvangtoeslag in de weg mag staan. Dit... BWBR0020435
3. Inwerkingtreding, Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag     Inwerkingtreding 3. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. BWBR0020435
Inleiding, Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007     Inleiding Met deze circulaire informeer ik u over de effecten die de aanstaande, van het wetsvoorstel Belastingplan 2007 deel uitmakende, wijziging van de Wet kinderopvang heeft op werkgevers en werknemers van het Rijk, opdat rekening gehouden kan worden met aanpassingen van de administratieve processen met betrekking tot de uitvoering van de genoemde wet . De wijziging van de We... BWBR0020682
Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007     • Inleiding Met deze circulaire informeer ik u over de effecten die de aanstaande, van het wetsvoorstel Belastingplan 2007 deel uitmakende, wijziging van de Wet kinderopvang heeft op werkgevers en werknemers van het Rijk, opdat rekening gehouden kan worden met aanpassingen van de administratieve processen met betrekking tot de uitvoering van de genoemde wet . De wijziging van d... BWBR0020682
Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007     • Inleiding Met deze circulaire informeer ik u over de effecten die de aanstaande, van het wetsvoorstel Belastingplan 2007 deel uitmakende, wijziging van de Wet kinderopvang heeft op werkgevers en werknemers van het Rijk, opdat rekening gehouden kan worden met aanpassingen van de administratieve processen met betrekking tot de uitvoering van de genoemde wet . De wijziging van d... BWBR0020682
Artikel I, Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.] BWBR0023843
Artikel II, Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)     Artikel II De Subsidieregeling kinderopvang , zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van voor bedoeld tijdstip verleende subsidies. BWBR0023843
Artikel III, Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)     Artikel III [Wijzigt de Regeling Wet kinderopvang.] BWBR0023843
Artikel IV, Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)     Artikel IV Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0023843
  1, 2, 3 ... 28, 29, 30   »