538 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 52, 53, 54   »
Artikel 1, Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 1 Het model van de verklaring, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt vastgesteld zoals het is opgenomen voor natuurlijke personen in bijlage I en voor rechtspersonen in bijlage II bij deze regeling. BWBR0010250
Artikel 2, Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 2 De regeling van de Minister van Financiën van 21 februari 1990/nr. BGW90-432 (Stcrt. 41) wordt ingetrokken. BWBR0010250
Artikel 3, Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010250
Artikel 1, Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2000 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 1 Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 2000: Categorie 1 f 280,- voor vierwielige personenauto’s en bestelauto’s; Categorie 2 f 95,- voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende ... BWBR0010886
Artikel 2, Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2000 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0010886
Artikel 1, Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2001 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 1 Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 2001: Categorie 1 f 280,- voor vierwielige personenauto's en bestelauto's; Categorie 2 f 95,- voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot ... BWBR0011886
Artikel 2, Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2001 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0011886
Artikel 1, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 bedraagt over een periode van een jaar: • a. € 1.134,45 per vrijwilligersorganisatie vermeerderd met € 181,51 per bij die organisatie werkzame vrijwilliger tot een maximum van € 8.621,82, of • b. € 181,51 per vrijwilliger die niet wordt meegerekend bij onderdeel a. BWBR0011900
Artikel 2, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 2 [Wijzigt deze regeling.] BWBR0011900
Artikel 3, Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0011900
  1, 2, 3 ... 52, 53, 54   »