1 artikel

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens     Regeling houdende voorschriften over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd verkeerslichten- • Hoofdstuk I. Algemene bepalingen • Paragraaf 1. Definities • 1. Voorwaarschuwingsbord: een op enige afstand voor het bord geplaatst identiek bord van bijlage 1 van het RVV 1990, met een onderbord waarop een afstandsaanduiding is vermeld. •... BWBR0009104