642 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 63, 64, 65   »
Artikel 1, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. hoge druk transportleidingennet: het deel van het landelijk gastransportnet dat wordt gebruikt onder een druk van 40 bar of meer; • b. lage druk transportleidingennet: het deel van het landelijk gastransport net dat wordt gebruikt onder een druk van minder dan 40 bar. BWBR0024159
Artikel 2, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 2 Bij het vaststellen van de methode van regulering voor de taken van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 82, tweede lid, van de Gaswet wordt uitgegaan van een gestandaardiseerde activawaarde op 1 januari 2005 van € 6.376.000.000, vermeerderd met de waarde van de investeringen die in gebruik zijn genomen in de periode tussen 1 januari 2005 en d... BWBR0024159
Artikel 3, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 3 • 1. Indien na de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel een investering in gebruik wordt genomen ter vervanging of uitbreiding van een deel van het lage druk transportleidingennet of ter vervanging van een deel van het hoge druk transportleidingennet, dan wordt bij het vaststellen van de methode van regulering voor de taken van de netbeheerder van het landelijk gast... BWBR0024159
Artikel 4, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 4 Deze beleidsregel treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. BWBR0024159
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
Artikel 2, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.] BWBR0026027
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
Artikel 2, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.] BWBR0026027
Artikel 3, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 3 [Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.] BWBR0026027
Artikel 4, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 4 [Wijzigt de Schadeloosstellingsregeling Luchtvaartwet.] BWBR0026027
  1, 2, 3 ... 63, 64, 65   »