173 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »
Artikel 1. Vrijstelling havo (profiel) op grond van examen vwo (profiel), Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel     Vrijstelling havo (profiel) op grond van examen vwo (profiel) Artikel 1. Vrijstelling havo (profiel) op grond van examen vwo (profiel) De kandidaat die het eindexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-hav... BWBR0013635
Artikel 2. Vrijstelling ckv 3 in andere gevallen, Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel     Vrijstelling ckv 3 in andere gevallen Artikel 2. Vrijstelling ckv 3 in andere gevallen De kandidaat die het eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. (pro- fiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-... BWBR0013635
Artikel 3. Bekendmaking, Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel     Bekendmaking Artikel 3. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. BWBR0013635
Artikel 4. Inwerkingtreding, Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst. BWBR0013635
Artikel 5. Citeertitel, Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel     Citeertitel Artikel 5. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel. BWBR0013635
Artikel 1. ICT in het cspe 2004, Regeling Examencondities cspe 2004     ICT in het cspe 2004 Artikel 1. ICT in het cspe 2004 Voor ieder beroepsgericht programma in het vmbo geldt: • 1. ICT-toepassingen die voor kunnen komen in het cpe BB 2004, kunnen eveneens deel uit maken van het cspe 2004. • 2. Een gedeelte van de vaktheorie kan zowel schriftelijk als met behulp van de computer getoetst worden. BWBR0015518
Artikel 2. Het examenrooster voor het cspe 2004, Regeling Examencondities cspe 2004     Het examenrooster voor het cspe 2004 Artikel 2. Het examenrooster voor het cspe 2004 • 1. De begindatum voor het cspe is maandag 5 april 2004. • 2. Voor het cspe eindigt het eerste tijdvak op vrijdag 28 mei 2004. • 3. Het tweede tijdvak voor het cspe begint op woensdag 9 juni 2004. • 4. Voor het cspe eindigt het tweede tijdvak op dinsdag 22 juni 2004. BWBR0015518
Artikel 3. De beoordeling van het cspe 2004, Regeling Examencondities cspe 2004     De beoordeling van het cspe 2004 Artikel 3. De beoordeling van het cspe 2004 De bepalingen in de regeling Beoordeling centraal examen (Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002) zijn onverminderd van toepassing op het cspe. BWBR0015518
Artikel 4. Bekendmaking, Regeling Examencondities cspe 2004     Bekendmaking Artikel 4. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant. BWBR0015518
Artikel 5. Inwerkingtreding, Regeling Examencondities cspe 2004     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van OCenW-Regelingen, waarin deze mededeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2003. BWBR0015518
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »