18 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel I, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel I [Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.] BWBR0034335
Artikel II, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel II [Wijzigt het Besluit akten van colportageovereenkomsten.] BWBR0034335
Artikel III, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel III [Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.] BWBR0034335
Artikel IV, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel IV [Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.] BWBR0034335
Artikel V, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel V [Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiĆ«le ondernemingen Wft.] BWBR0034335
Artikel VI, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel VI [Wijzigt het Besluit geluidhinder.] BWBR0034335
Artikel VII, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel VII Het Besluit heffingen kamers van koophandel en fabrieken wordt ingetrokken. BWBR0034335
Artikel VIII, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel VIII Het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken wordt ingetrokken. BWBR0034335
Artikel IX, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel IX [Wijzigt het Besluit milieusubsidies.] BWBR0034335
Artikel X, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel X [Wijzigt het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.] BWBR0034335
  1, 2   »