5.039 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 502, 503, 504   »
Artikel II, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel II [Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.] BWBR0028956
Artikel III, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van 20 november 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 november 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0028956
Artikel IV, Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten     Artikel IV Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten. BWBR0028956
Artikel II, Wijzigingswet Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)     Artikel II Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 76 tot en met 76iii , 76n tot en met 76o en 77a van de Wet bodembescherming , zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de verplichtingen die voor dat tijdstip op grond van die artikelen zijn aangegaan. BWBR0029824
Artikel III, Wijzigingswet Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)     Artikel III Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0029824
Artikel II, Aanpassingswet Wet luchtvaart (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG (luchthavengelden)(PbEG L 70))     Artikel II • 1. Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing ten aanzien van: • a. een voorstel als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid , waarvan voor dat tijdstip aan de gebruikers van de luchthaven mededeling is gedaan; • b. een aanvraag als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid , die voor dat tijdstip is ingedi... BWBR0029629
Artikel III, Aanpassingswet Wet luchtvaart (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG (luchthavengelden)(PbEG L 70))     Artikel III Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0029629
  1, 2, 3 ... 502, 503, 504   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied