29.546 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2953, 2954, 2955   »
Artikel 1, Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Twente     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Universiteit Twente en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945–1994’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0016784
Artikel 2, Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Twente     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016784
Artikel 1, Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Leiden     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Universiteit Leiden en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945–1994’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0016786
Artikel 2, Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Leiden     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016786
Artikel 1, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat de onder hem ressorterende actoren voor het toezicht op Rechtspersonen, onderdeel van het beleidsterrein Privaatrecht vanaf 1945–2000 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0019090
Artikel 2, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0019090
Artikel 1, Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945-1993 (Minister van Financiën)     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Grondprijsbeleid over de periode 1945–1993 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0022239
Artikel 2, Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945-1993 (Minister van Financiën)     Artikel 2 De ‘lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de Grondkamers en de Centrale Grondkamer’ uit 1977 (Staatscourant 1977/58) wordt ingetrokken, voor zover deze handelingen bevat die zijn opgenomen in de voorliggende selectielijst. BWBR0022239
Artikel 3, Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945-1993 (Minister van Financiën)     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst. BWBR0022239
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Meetbrievenbesluit 1981     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit besluit verstaat onder: • a. "Onze Minister": Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; • b. "schip": een zeeschip in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Koophandel ; • c. "wet": de Meetbrievenwet 1981 ; • d. "Internationale Meetbrief (1969)": de meetbrief, door Onze Minister dan wel door de administratie van een and... BWBR0003417
  1, 2, 3 ... 2953, 2954, 2955   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied