15.406 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1539, 1540, 1541   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode vanaf 1945 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0018391
Artikel 2, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)     Artikel 2 De ‘lijst voor de neerslag van de handelingen van de Minster van Defensie op het beleidsterrein Militaire Operatiën. 1945–1993’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B//OSA/2002/1425 d.d. 26-04-2002 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/114)) wordt ingetrokken. En: De ‘lijst van t... BWBR0018391
Artikel 3, Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0018391
Artikel 1, Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘ selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg over de periode vanaf 1945 ’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0021939
Artikel 2, Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0021939
Artikel 4, Wet algemene bepalingen     Artikel 4 De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht. BWBR0001833
Artikel 5, Wet algemene bepalingen     Artikel 5 Eene wet kan alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen. BWBR0001833
Artikel 8, Wet algemene bepalingen     Artikel 8 De strafwetten en de verordeningen van policie, zijn verbindende voor allen die zich op het grondgebied van het Koningrijk bevinden. BWBR0001833
Artikel 9, Wet algemene bepalingen     Artikel 9 Het burgerlijk regt van het Koningrijk is hetzelfde voor vreemdelingen als voor de Nederlanders, zoo lange de wet niet bepaaldelijk het tegendeel vaststelt. BWBR0001833
Artikel 11, Wet algemene bepalingen     Artikel 11 De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen. BWBR0001833
  1, 2, 3 ... 1539, 1540, 1541   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied