2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen     Artikel 1 Het bedrag, dat ingevolge artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen bij het indienen van een aanvraag om een vergunning voor het houden van een winkelweekaktie moet worden betaald aan de Kamer van Koophandel, wordt vastgesteld op f 50,-. BWBR0002935
Artikel 2, Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel III, eerste lid, van de Wet van 2 juli 1974 (Stb. 441) tot wijziging van de Wet op de kansspelen . BWBR0002935

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie