784 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 77, 78, 79   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Wet primair onderwijs BES ; • b. besluit: Besluit bekostiging WPO BES ; • c. school: school als bedoeld in artikel 1 van de wet ; • d. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet . BWBR0033168
Artikel 2. Vaststelling bedragen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Vaststelling bedragen Artikel 2. Vaststelling bedragen Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet bedraagt USD 2 884,46. BWBR0033168
Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Aanvullende bekostiging schoolleiding Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit , is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 17 836,19 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 32 341,27. BWBR0033168
Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit , is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel: 18 19, tweede lid 19, tweede lid Artikel Bedrag (zeer kleine scholen) USD 172.197,73 (kleine scholen voet) USD 123.296,50 (kleine... BWBR0033168
Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Het percentage, bedoeld in artikel 22, van het besluit , is 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 . BWBR0033168
Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden Het percentage, bedoeld in artikel 21, van het besluit , is 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 . BWBR0033168
Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid De grondslag voor de omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166, van de wet is 22,7% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 . BWBR0033168
Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014     Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen • 1. Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen. • 2. De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4 . • 3. Het percentage, bed... BWBR0033168
Artikel 1, Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016-2020     Artikel 1 De peildatum, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008 , voor de erkenningperiode die aanvangt met ingang van 1 januari 2016, is 1 april 2014. BWBR0033704
Artikel 2, Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016-2020     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0033704
  1, 2, 3 ... 77, 78, 79   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie