6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940-1974     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden mede gelet op het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 , aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbesche... BWBR0019592
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940-1974     Artikel 2 Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven. BWBR0019592
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Bureaus Financieel Attaché New York en Washington van Ministerie van Financiën 1940-1974     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd. BWBR0019592
Artikel 1, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943-1999     Artikel 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden, mede gelet op het bepaalde in artikel 15, vierde lid van de Archiefwet 1995 , aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbesche... BWBR0019593
Artikel 2, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943-1999     Artikel 2 Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven. BWBR0019593
Artikel 3, Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Agentschap Ministerie van Financiën, 1943-1999     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd. BWBR0019593

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie