890 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 87, 88, 89   »
Artikel II, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel II • 1. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij de commandant reeds ingediende beroepschriften die nog niet zijn doorgezonden naar het gerecht, worden aangemerkt als beklagschriften in de zin van artikel 80b van de Wet militair tuchtrecht en als zodanig verder afgedaan. • 2. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij het gerecht aanwezige en... BWBR0010497
Artikel III, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel III [Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.] BWBR0010497
Artikel IV, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel IV [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.] BWBR0010497
Artikel V, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel V [Wijzigt de Rijkswet van 4 juli 1963, Stb. 295.] . BWBR0010497
Artikel VI, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel VI Deze Rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010497
Artikel 1, Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht     Artikel 1 Cockpitpersoneel wordt onderscheiden in: • a. vliegers, • b. personen belast met het op afstand bedienen van onbemande luchtvaartuigen van de krijgsmacht, en • c. overig cockpitpersoneel. BWBR0010690
Artikel 2, Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht     Artikel 2 Cockpitpersoneel voldoet aan de voor de betrokken functie bij regeling van Onze Minister van Defensie vastgestelde eisen inzake theoretische en praktische bekwaamheid. BWBR0010690
Artikel 3, Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht     Artikel 3 Luchtverkeersdienstverleningspersoneel van de krijgsmacht kan worden belast met het geven van een of meer van de volgende vormen van luchtverkeersleiding: • a. plaatselijke luchtverkeersleiding: het geven van luchtverkeersleiding bij een aangewezen plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst, • b. naderingsluchtverkeersleiding: het geven van luchtverkeersleiding bij een aan... BWBR0010690
Artikel 4, Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht     Artikel 4 Personeel dat is belast met een of meer van de in artikel 3 genoemde vormen van luchtverkeersleiding, voldoet aan de daarvoor bij regeling van Onze Minister van Defensie vastgestelde eisen inzake theoretische en praktische bekwaamheid. BWBR0010690
  1, 2, 3 ... 87, 88, 89   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied