16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
1. Inleiding, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     Inleiding 1. Inleiding Een ambtenaar van de Belastingdienst kan zich in de uitoefening van zijn functie schuldig maken aan het plegen van een strafbaar feit. Daarbij zal tevens sprake zijn van overtreding van een disciplinaire norm. Veelal zal van een dergelijk voorval aangifte bij het Openbaar Ministerie moeten worden gedaan. Het is van belang dat informatie over het voorval snel de dienstleiding bereik... BWBR0012299
2.1. Inleiding, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     1. Inleiding 2.1. Inleiding Indien een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie een norm heeft overschreden waarbij het vermoeden bestaat dat daarmee een strafbaar feit is gepleegd moet passend (kunnen) worden gereageerd. Daarvoor is belangrijk dat de dienstleiding snel, maar zorgvuldig en ondubbelzinnig wordt geïnformeerd. Op basis van die informatie wordt namelijk beslist of er aangifte van het feit ... BWBR0012299
2.2. De plicht en bevoegdheid tot het doen van aangifte, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     2. De plicht en bevoegdheid tot het doen van aangifte 2.2. De plicht en bevoegdheid tot het doen van aangifte In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke plicht om van een strafbaar feit aangifte te doen. Het gaat daarbij om de delicten die zijn omschreven in de artikelen 160 en 162 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 160 verwijst naar misdrijven tegen de staatsveiligheid, misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goede... BWBR0012299
2.3. Melding en informeren dienstleiding, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     3. Melding en informeren dienstleiding 2.3. Melding en informeren dienstleiding Iedere medewerker die in aanraking komt met een voorval waarbij sprake kan zijn van het begaan van een strafbaar feit meldt dit bij het hoofd van de eenheid. Het hoofd van de eenheid kan op grond van die melding overgaan tot het instellen van een feitenonderzoek. Het beoordelen van een complex van gedragingen op strafrechtelijke normoverschrijding is ech... BWBR0012299
2.4. Fiscale delicten, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     4. Fiscale delicten 2.4. Fiscale delicten De gang van zaken bij fiscale delicten begaan door een belastingplichtige (aanmelding, selectie en tripartiete-overleg) is beschreven in het Voorschrift fiscaalstrafrechtelijke bepalingen. Indien een (zuiver of gemengd) fiscaal delict is begaan, wordt dat voorgelegd in het tripartiete-overleg. Omdat het mogelijk is dat het begaan van een fiscaal delict door een ambtenaar s... BWBR0012299
2.5. Disciplinaire overtredingen en strafbare feiten, begaan in privé, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     5. Disciplinaire overtredingen en strafbare feiten, begaan in privé 2.5. Disciplinaire overtredingen en strafbare feiten, begaan in privé Indien sprake is van een uitsluitend disciplinaire overtreding of van een strafbare schending van een norm in de privé-sfeer, handelt het hoofd van de eenheid overeenkomstig het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst. Dat betekent dat indien geconstateerd is dat sprake is van plichtsverzuim, aan de ambtenaar een ... BWBR0012299
2.6. Opsporingsonderzoek, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     6. Opsporingsonderzoek 2.6. Opsporingsonderzoek In bepaalde gevallen zal naar de gedragingen van de ambtenaar een strafrechtelijk onderzoek moeten worden gedaan. Als het Openbaar Ministerie na de aangifte beslist tot een dergelijk onderzoek, geeft het aan welke opsporingsinstantie daarmee wordt belast. BWBR0012299
3.1. Aanwijzingen ontoelaatbaar gedrag, Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie     1. Aanwijzingen ontoelaatbaar gedrag 3.1. Aanwijzingen ontoelaatbaar gedrag Indien er aanwijzingen zijn van onoorbaar of ontoelaatbaar gedrag op strafrechtelijk en/of disciplinair gebied, licht de Belastingdienstmedewerker die daarmee in aanraking komt, onverwijld het hoofd van de eenheid in. BWBR0012299
  1, 2   »