IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Aangezien de bedragen zoals die zijn vastgesteld voor 1999 hoger zijn dan de bedragen berekend volgens de nieuwe systematiek worden de bedragen van 1999 in 2000 gehandhaafd.
Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2000:
b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, Btzr):
1. f 71,91;
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht