III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2000 vastgesteld op f 18,50 respectievelijk f 33,00 per maand. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op f 167,58 per maand.
Op basis van de nieuwe systematiek worden de bedragen:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btzr): f 109,54 (= f 9,25 MOOZ + f 16,50 WTZ + f 83,79 premie).
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht