III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2000 vastgesteld op f 18,50 respectievelijk f 33,00 per maand. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op f 167,58 per maand.
Op basis van de nieuwe systematiek worden de bedragen:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btzr): f 109,54 (= f 9,25 MOOZ + f 16,50 WTZ + f 83,79 premie).
b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, Btzr) en voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 19 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr): f 54,77 (= f 4,62 MOOZ + f 8,25 WTZ + f 41,90 premie).
c. Voor medebetrokken kinderen van 20 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr): f 67,65 (= f 9,25 MOOZ + f 16,50 WTZ + f 41,90 premie).
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht