Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Artikel 3 Woningwet 1962

Uitgebreide informatie
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepaling
- Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, slopen, gebruik en onderhoud
+ Hoofdstuk III. Bijzondere bevoegdheden
+ Hoofdstuk IV. Vergunningen
+ Hoofdstuk V. Voorziening in de woningbehoefte
+ Hoofdstuk VI. Organen en diensten voor de volkshuisvesting
+ Hoofdstuk VII. Dwang- en strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht