Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel iv Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.

Uitgebreide informatie
Artikel IV
Op aanvragen om subsidie krachtens hoofdstuk 9 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft dat hoofdstuk van toepassing zoals dat onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht