Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1995-08-04 
  • Nieuwe regeling 
  • 18-07-1995 
  • Stcrt. 1995, 147 
   • N.955811 
   • 18-07-1995 
   • Stcrt. 1995, 147