Aanwijzing ambtenaren invoerrechten en accijnzen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Aanwijzing ambtenaren invoerrechten en accijnzen

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1980-02-06 
  • Nieuwe regeling 
  • 16-01-1980 
  • Stcrt. 1980, 25 
   • A-1/V20338 
   • 16-01-1980 
   • Stcrt. 1980, 25