Artikel 90
Onder valse sleutels worden begrepen alle tot opening van het slot niet bestemde werktuigen.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht