1.
De straffen zijn:
b. bijkomende straffen:
1┬░. ontzetting van bepaalde rechten;
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht