Artikel 80
Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht