Artikel 73
De schorsing van de strafvervolging ter zake van een prejudicieel geschil schorst de verjaring.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht