Artikel 67
Hij die de klacht indient, blijft gedurende acht dagen na de dag der indiening bevoegd deze in te trekken.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht