Artikel 479
Het in werking treden van dit wetboek wordt nader bij de wet geregeld.
Inhoudsopgave
+ Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
- Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht