Artikel 42
Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht