Artikel 40
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht