2.
De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:
d. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht