Artikel 338
De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven van toepassing.
Inhoudsopgave
+ Eerste Boek. Algemene bepalingen
- Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht