1.
De proeftijd gaat in op de dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht