3.
De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden:
1┬░. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen;
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht