3.
Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien:
b. de rechter een last als bedoeld in artikel 14g, eerste lid, heeft gegeven;
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht