2.
De duur van de tijdelijke gevangenisstraf is ten minste een dag en ten hoogste achttien jaren.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht