2.
De betrokkene, die vóór den vervaldag betaalt, doet zulks op eigen verantwoordelijkheid.
Inhoudsopgave
- Algemeene bepaling
- Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
+ Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht