2.
Indien het endossement in blanco is, kan de houder:
2°. den wisselbrief wederom in blanco of aan een anderen persoon endosseeren;
Inhoudsopgave
- Algemeene bepaling
- Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
+ Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht