Artikel 100
De wisselbrief behelst:
7°. de vermelding van de dagteekening, alsmede van de plaats, waar de wisselbrief is getrokken;
Inhoudsopgave
- Algemeene bepaling
- Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
+ Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht