Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Wet ziekenhuisvoorzieningen

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister stelt beleidsregels vast over het ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen.
2.
Deze beleidsregels kunnen, behalve op behoeftecriteria en op de samenhang zowel onderling als tussen ziekenhuisvoorzieningen en andere voorzieningen, onder meer betrekking hebben op functie-omschrijvingen en gebiedsindeling.
3.
Voor zover deze beleidsregels betrekking hebben op academische ziekenhuizen geschiedt de vaststelling in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor zover deze beleidsregels betrekking hebben op de wijze waarop in een plan samenhang wordt aangebracht tussen de betrokken ziekenhuisvoorzieningen en de hiermede samenhangende voorzieningen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en andere verwante terreinen, worden deze beleidsregels gesteld door Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat.
4.
Bij deze beleidsregels doet Onze minister in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mededeling van de voorgenomen voorzieningen met betrekking tot wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor zover deze van invloed zijn op de behoefte aan academische ziekenhuizen, en in overeenstemming met Onze Minister van Defensie mededeling van de voorgenomen ziekenhuisvoorzieningen met betrekking tot militaire ziekenhuizen. Daarbij wordt tevens in overeenstemming met Onze Minister van Justitie mededeling gedaan van de omvang van de behoefte voor het opnemen van patiënten onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Justitie in het kader van de uitvoering van een rechterlijke uitspraak.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
- § 2. Plannen voor ziekenhuisvoorzieningen
+ § 3. Bouwvergunningen
+ § 4
+ § 5. Sluiting en vermindering van de capaciteit van ziekenhuisvoorzieningen
+ § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen
+ § 6a
+ § 7. Beroep
+ § 8. Toezicht en informatie
+ § 9. Overige bepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht