Artikel 14
Het ressort Amsterdam omvat de volgende arrondissementen:
a. Amsterdam;
b. Noord-Holland.
Inhoudsopgave
+ § 1. Rechtbanken en gerechtshoven
+ § 2. Arrondissementen
- § 3. Ressorten
+ § 4. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht