Artikel 1
Er zijn elf rechtbanken, die als volgt worden aangeduid:
a. de rechtbank Amsterdam;
b. de rechtbank Den Haag;
c. de rechtbank Gelderland;
d. de rechtbank Limburg;
e. de rechtbank Midden-Nederland;
f. de rechtbank Noord-Holland;
g. de rechtbank Noord-Nederland;
h. de rechtbank Oost-Brabant;
i. de rechtbank Overijssel;
j. de rechtbank Rotterdam;
k. de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Inhoudsopgave
- § 1. Rechtbanken en gerechtshoven
+ § 2. Arrondissementen
+ § 3. Ressorten
+ § 4. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht