1.
Onverenigbaar met het ambt van vice-president of lid zijn:
c. het ambt of beroep van advocaat, notaris, accountant, belastingconsulent of zaakwaarnemer;
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen
+ Hoofdstuk II. De Afdeling advisering
+ Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht