1.
De voorzitter regelt de werkzaamheden van de Afdeling advisering.
2.
De regeling wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen
- Hoofdstuk II. De Afdeling advisering
+ Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht