1.
Wij horen de Afdeling advisering over:
c. de voorstellen tot goedkeuring van een verdrag of van het voornemen tot opzegging van een verdrag.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen
- Hoofdstuk II. De Afdeling advisering
+ Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht