Artikel 16
Begraving of crematie geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Algemene voorschriften voor de lijkbezorging
+ Hoofdstuk III. Begraving
+ Hoofdstuk IV. Crematie
+ Hoofdstuk V. Bijzondere wijzen van lijkbezorging
+ Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht