Wet ongevallen ambtenaren buiten diensttijd BES
1.
Voor de toepassing van de Pensioenwet ambtenaren BES worden ongevallen, welke aan ambtenaren buiten diensttijd overkomen, terwijl zij terzake van opleidingen, welke van belang zijn voor de dienstuitoefening:
lessen geven of volgen
examens afnemen of afleggen
vaardigheidsproeven afnemen of afleggen;
deze ambtenaren geacht te zijn overkomen in diensttijd.
2.
De opleidingen welke van belang zij voor de dienstuitoefening worden aangewezen bij ministeriƫle regeling voor ambtenaren in dienst van de staat, en bij eilandsverordening voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Artikel 2
Deze wet wordt aangehaald als: Wet ongevallen ambtenaren buiten diensttijd BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht