Artikel 3.9
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2013/253.]
De Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders wordt ingetrokken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Kinderopvang
+ Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht