Artikel 65
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen inzake de eilandbelastingen, bedoeld in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk, nadere regels worden gegeven.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk III. Financiële functie
- Hoofdstuk IV. De belastingen
+ Hoofdstuk V. De financiële verhouding
+ Hoofdstuk VI. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht